Werkgroep Pastoraat

Wij, de mensen van de Ontmoetingskerk, willen een gemeenschap zijn die omziet naar elkaar. Door het buurtpastoraat willen we dit mogelijk maken en bevorderen. De werkgroep Pastoraat begeleidt dit pastoraat.

Een buurt bestaat uit ongeveer 25 adressen. Het uitgangspunt is dat iedereen naar elkaar omziet in de buurt. Het aanspreekpunt in de buurt is degene die mensen uit de buurt erop attent maakt dat er iets aan de hand is bij mensen. Soms vraagt hij/zij of iemand een bloemetje namens de kerk bij iemand brengt. Tevens zorgt het aanspreekpunt ervoor dat er een jaarlijkse bijeenkomst geregeld wordt in de buurt. Dit om de binding onderling te versterken. De uitvoering hiervan kan ook bij een van de buurtbewoners gelegd worden.

Berichten van geboorte, huwelijk, ziekte, overlijden enz. kunnen bij het centraal meldpunt gemeld worden en zij geeft dit door aan de predikant en aanspreekpunten van de buurten. Indien van toepassing aan de ouderenbezoeker.

Ouderen vanaf 80 jaar kunnen desgewenst op bezoek rekenen van een ouderenbezoeker. Ook de predikant wn pastor zijn actief betrokken bij het bezoekwerk aan de ouderen.

Wijkcoördinatoren ondersteunen de buurten, ongeveer 4 of 5 buurten. Het centraal meldpunt, wijkcoördinatoren en de predikant vormen samen de werkgroep Pastoraat. De voorzitter is tevens lid van de kerkenraad. De diaconie is vertegenwoordigd door iemand die regelmatig aanschuift binnen de werkgroep pastoraat.

Predikant en pastor vervullen een belangrijke rol in het pastoraat. Kenmerkend voor het werk van de predikant/pastor zijn: presentie, verhalen vertellen, geestelijke begeleiding. Presentie is aandachtige nabijheid. Oog, oor en hart hebben voor levensverhalen van mensen die je pad kruisen, binnen en buiten de kerk. Aanwezig zijn, daar waar mensen leven, in wat hen bezig houdt en waarmee zij worden geconfronteerd. Verhalen vertellen brengt mensen daarin op verhaal. Onze Bijbelse verteltraditie kent een schat vol verhalen over mensen die, elk op hun eigen wijze, omgang zoeken, vinden en hebben met de Eeuwige. Het vertellen van/uit deze verhalen laat mensen in geloof, hoop en liefde leven. Geestelijke begeleiding is gids zijn op (een deel van) de weg die iemand gaat. Oog, oor en hart hebben voor het verhaal dat iemand zelf vertelt over zijn/haar leven én voor het verhaal dat God vertelt over hem/haar, geeft perspectief.Delen:   Samenkomsten

  Wij komen iedere zondag samen in de Ontmoetingskerk.
  U kunt de diensten ook rechtstreeks volgen.
  Ga naar 'Diensten' en klik op 'Kijken'.

  Adres kerk

  Ontmoetingskerk
  Kanaalstraat 21
  8181 HT Heerde

   

   

    

  0

  Je winkelwagen