Werkgroep Vieren

Binnen onze gemeente functioneert de werkgroep Vieren. Een groep van verbonden gemeenteleden die samen nadenkt over de wijze waarop de mensen binnen de Ontmoetingskerk verbonden zijn.

De Werkgroep Vieren is er om:

 • vorm te geven aan onze verbondenheid met God*) en met elkaar en dat te vieren rondom de Bijbel – het boek van God en mensen.
 • te ontdekken, dat de Bijbel over het leven, ons leven gaat.
 • ons te laten inspireren, aanspreken, verrassen, bemoedigen en troosten.
 • met behulp van het ritme van het kerkelijk jaar de leefregels van de Bijbel te verinnerlijken en te verdiepen. ons uit te dagen beelddragers van God te worden met Jezus als inspirator, die ons het geheim van de liefde, die draagt en verdraagt, heeft voorgeleefd. *)

Speerpunten voor de komende jaren:

Uit de grote PKN-enquête (voorjaar 2015) blijkt dat de leden van de Protestantse kerken in meerderheid voor verandering zijn. Wij vertalen dat in het kiezen voor nieuwe vormen om onze verbondenheid met God te ervaren en de rijke boodschap van de Bijbel met “nieuwe oren” te horen. Dit vanuit de overtuiging dat God van alle tijden is en de boodschap van de Bijbel blijvend actueel is. De uitdaging is gelegen in de opdracht om de mensen van de Ontmoetingskerk en allen die zich hierdoor ook aangesproken voelen, dit te laten ervaren.

*) Een omschrijving van het geheim van God wordt verwoord in lied 275:3:

‘Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen en niemand heeft U ooit gezien. Maar wij vermoeden en geloven dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.’

En over dat beelddrager zijn, een deel van een tafelgebed:

‘Wees mijn zachte kracht, mijn lichaam en mijn ziel in deze wereld.’
(Beide teksten: Huub Oosterhuis)Delen:   Samenkomsten

  Wij komen iedere zondag samen in de Ontmoetingskerk.
  U kunt de diensten ook rechtstreeks volgen.
  Ga naar 'Diensten' en klik op 'Kijken'.

  Adres kerk

  Ontmoetingskerk
  Kanaalstraat 21
  8181 HT Heerde

   

   

    

  0

  Je winkelwagen