ZWO project: Moldavië

Omzien naar kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië

In Moldavië, het armste land van Europa, is de werkloosheid groot. Veel mensen werken daarom in het buitenland. Vooral kinderen en ouderen blijven alleen achter. Kerk in Actie ondersteunt kerken en christelijke organisaties die naar deze kwetsbare mensen omzien.

Moldavië zit in een vicieuze cirkel van armoede. Vooral op het platteland ontbreekt de middengeneratie. De huizen in veel dorpen zijn bouwvallig, er is geen stromend water en de wegen zijn slecht. Ouderen zorgen soms voor kleinkinderen, maar vaak zijn ze te arm om goede zorg te bieden. Hun pensioen is te laag om van rond te komen. Ouders die wel achterblijven, zijn zelf kwetsbaar en niet in staat hun kinderen goed op te voeden. Veel kinderen krijgen te maken met alcoholisme en huiselijk geweld.

Krachten bundelen

Kerk in Actie zet zich samen met vijf partnerorganisaties in om de levensomstandigheden van kinderen, jongeren en ouderen te verbeteren, liefst via lokale kerken. Eenzame ouderen krijgen medische thuiszorg, kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen ondersteuning bij hun huiswerk, maar ook de aandacht die een kind nodig heeft bij het opgroeien. Ook worden lokale kerken op het platteland ondersteund in hun diaconale programma’s. Voorgangers krijgen een training en activeren jongeren in de kerk om ouderen te bezoeken, boodschappen voor hen te doen en tijd te nemen voor een praatje. Jong en oud leren zo naar elkaar omkijken. Door samen de krachten te bundelen wordt hun leven beter. 

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Met deze hulp wil Kerk in Actie ervoor zorgen dat kinderen niet voortijdig afhaken op school. Ouderen worden geholpen met klusjes, boodschappen, de was en een maaltijd en krijgen medische thuiszorg. Daarnaast steunt Kerk in Actie de partners in opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Mensen die thuis alles achter moesten laten vinden liefdevol onderdak in hun buurland.

Uw bijdrage

U kunt een bijdrage overmaken via Scipio of op de rekening NL54 RABO 0326 539301 t.n.v. Penningmeester Diaconie Ontmoetingskerk Heerde onder vermelding van: Project ZWO Moldavië.

Meer informatie op de site van Kerk in Actie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/moldavie/projectmail-moldavie/Delen: 


Samenkomsten

Wij komen iedere zondag samen in de Ontmoetingskerk.
U kunt de diensten ook rechtstreeks volgen.
Ga naar 'Diensten' en klik op 'Kijken'.

Adres kerk

Ontmoetingskerk
Kanaalstraat 21
8181 HT Heerde

 

  

0

Je winkelwagen