Geschiedenis

Hoe is de Ontmoetingskerk ontstaan en wat is onze geschiedenis? Op deze vragen geven we op deze pagina een antwoord.

Kerk rond 1830
Rond 1830 was de protestantse kerk  in Nederland sterk  in beweging. De gevestigde orde binnen deze kerk zag veel in vrijheid van denken en handelen. In deze tijd van liberalisme werd de kerk geleid door een synode, die door koning Willem I was benoemd. Jonge theologen als De Cock, Brummelkamp en Van Raalte durfden hier tegenin te gaan. Zij wilden de boodschap van het Evangelie weer als vanouds laten klinken. Zij preekten dat het “eeuwig heil” alleen te verkrijgen was door Jezus Christus.

Dominee Brummelkamp
Brummelkamp
In die tijd was ds. Brummelkamp predikant in Hattem. Hij werd om zijn afwijkende verkondiging uit de Hervormde kerk gezet. Toch ging hij onverschrokken door met het vertellen van Gods verhaal. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook in molen De Vlijt in Wapenveld. Deze molen heeft voor veel “afgescheiden” christenen in de regio een belangrijke rol gespeeld. Het was voor hen een plaats van samenkomst en ontmoeting.

Bloei, bezieling en bezinning
Op 21 november 1835 werden de “kerkelijke ambten” door ds. Brummelkamp voor Heerde ingesteld. Daarmee begon een periode van opbouw en bloei en daarnaast tevens een tijd van bezieling en bezinning. Deze periode loopt tot 1864.

Al gauw ontstonden er echter ook meningsverschillen. Deze mondden in 1864 uit in het afzetten van een predikant. Met bijna de hele gemeente volgde deze zijn een eigen weg, waaruit de Vrije Evangelische Gemeente Heerde is ontstaan. Door de rechter werden aan hen een kerkelijk gebouw en de financiële middelen toegewezen.

Nieuw kerkgebouw
In het voorjaar van 1865 besloten de overgebleven gemeenteleden een doorstart te maken. Daarvoor was niet alleen betrokkenheid, maar ook grote offervaardigheid nodig. In de daaropvolgende jaren groeide de gemeente gestaag. Verschillende predikanten kwamen en gingen. In 1918 was de Gereformeerde Kerk van Heerde zo gegroeid, dat het kerkgebouw, dat in 1870 was gebouwd, te klein was geworden. Er werden plannen voor een nieuw gebouw gemaakt, die in 1919 al uitgevoerd werden. Dat kerkgebouw is nog steeds in gebruik. In 1998 werd de kerkzaal volledig gerenoveerd de achterliggende ruimten zijn omgebouwd tot een ontmoetingscentrum.

Van Gereformeerde Kerk Heerde naar Ontmoetingskerk Heerde
heerdeAan het eind van de verbouwing werd de gemeenteleden gevraagd een mooie en passende naam te bedenken. Uiteindelijk werd gekozen voor Ontmoetingskerk. Inmiddels is deze naam volledig ingeburgerd in ons dorp: wij zijn de Ontmoetingskerk Heerde.Delen: 


Samenkomsten

Wij komen iedere zondag samen in de Ontmoetingskerk.
U kunt de diensten ook rechtstreeks volgen.
Ga naar 'Diensten' en klik op 'Kijken'.

Adres kerk

Ontmoetingskerk
Kanaalstraat 21
8181 HT Heerde

 

 

  

0

Je winkelwagen