College van Diakenen

“Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft.
Hij ontfermt zich over weerlozen en armen.” Psalm 72: 12

 

Wat wil de diaconie?

Het College van Diakenen (hierna de diaconie) van de Ontmoetingskerk wordt geïnspireerd door de boodschap van de Bijbel om te ‘helpen waar geen helper is’ en dat zowel dichtbij als veraf. Wij willen, geïnspireerd door de Bijbel, iets van de nood van onze naasten lenigen, zodat door ons werk zichtbaar wordt wat Jezus heeft bedoeld.

De diaconie ondersteunt in praktische zin de kerkelijke gemeente bij haar missionaire en diaconale roeping wereldwijd door mee te leven met, financiële steun te geven aan en solidair te zijn met alle mensen die dat nodig hebben.

Ook is de diaconie medeverantwoordelijk voor een goed verloop van een aantal activiteiten tijdens de kerkdiensten, zoals de collecte en de avondmaalsviering.

Zorgzame kerk

Centraal thema in het Beleidsplan 2024-2029 van de Ontmoetingskerk is, dat de kerk steeds meer gericht is op haar zorgzame rol in de samenleving. De diaconie pakt dit op door het verbreden van de activiteiten, waarbij het accent nadrukkelijker komt te liggen op de taken die voortkomen uit de vermindering van zorg vanuit de overheid: de zorgzame kerk.

Dit betekent dat de diaconie blijft zorgen voor mensen binnen de kerk, maar daarnaast ook meer aandacht schenkt aan mensen buiten de kerk. Niet door letterlijk de markt op te gaan maar door mensen nieuwsgierig te maken met diverse activiteiten.

Deze hulp kan niet zonder aandachtige nabijheid, de pastorale kant van diaconie. De diakenen hebben oog, oor en hart voor mensen binnen en buiten de kerk. Dat levert gesprekken op, die soms aan de oppervlakte blijven en soms de diepte in gaan. Maar het doel is gelijk: zorgen dat iemand weer verder kan.

Omzien naar elkaar

Sterk punt in onze gemeente is het omzien naar elkaar. De diaconie ziet hierin voor zichzelf een belangrijke rol. Daarom neemt ze actief deel aan grote en kleine projecten van praktische aard. Denk daarbij aan hulp bij de Voedselbank, vervoer, ondersteuning van kerkdiensten in verzorgingshuizen en fondswerving voor projecten van Kerk in Actie. Maar ook richten we ons op bezinning en bewustwording van de nood in de wereld, dichtbij en ver.

De diaconie en werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) zetten zich in voor de naaste, doorgaans via Kerk in Actie. Daarbij betrekken we de kerkelijke gemeente zoveel mogelijk.

Een volledig overzicht van onze activiteiten is hier te vinden.Delen:   Samenkomsten

  Wij komen iedere zondag samen in de Ontmoetingskerk.
  U kunt de diensten ook rechtstreeks volgen.
  Ga naar 'Diensten' en klik op 'Kijken'.

  Adres kerk

  Ontmoetingskerk
  Kanaalstraat 21
  8181 HT Heerde

   

    

  0

  Je winkelwagen