dorcas logaVrijwilligers uit verschillende kerken in ons dorp zamelen jaarlijks bij de supermarkten in ons dorp boodschappen in. Verderop leest u hier meer over.

Dorcas in het kort
Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al 35 jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

  • Dorcas is actief op het gebied van duurzame ontwikkeling, sociale zorg en rampenmanagement (preventie, voorbereiding, noodhulp en wederopbouw)
  • Dorcas heeft 166 projecten in 17 landen
  • Dorcas werkt samen met plaatselijke partnerorganisaties

Dorcas wordt gesteund door meer dan 10.000 actieve vrijwilligers en meer dan 50.000 donateurs. Ook in ons dorp wordt Dorcas gesteund. Niet alleen door te collecteren binnen de plaatselijke kerken maar ook door ieder jaar mee te werken aan de Dorcas Voedselactie.

Dorcas Voedselactie november
In november organiseert Dorcas  de Dorcas Voedselactie: een actieweek waarin duizenden mensen zich vrijwillig inzetten voor voedsel en voedselzekerheid voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. De Dorcas Voedselactie vindt ieder jaar plaats rondom Dankdag voor gewas en arbeid. Dorcas ziet Dankdag als een uitgelezen moment om stil te staan bij onze niet vanzelfsprekende welvaart en om onze dankbaarheid te tonen door om te zien naar de allerarmsten in de wereld. Dit staat ook in de missietekst van Dorcas, Mattheüs 25:31-46.

Doe een boodschapje extra!
Het thema van de Voedselactie is ‘Heel Nederland geeft tijdens de Voedselactie’. De tijdens de actieweek ingezamelde middelen komen terecht in voedselpakketten – voedsel voor nu – of worden geïnvesteerd in voedselzekerheidsprojecten – voedsel voor later. Dorcas helpt de allerarmsten hiermee op weg naar zelfredzaamheid. Zij kunnen een opleiding volgen, begeleiding krijgen op de arbeidsmarkt en een beroep doen op een microkrediet om zaaigoed, vee of gereedschap mee te kopen. Zo verdienen zij brood op de plank voor zichzelf en voor anderen. Dorcas heeft ook aandacht voor mensen die door ziekte, ouderdom, beperkingen of rampen niet voor zichzelf kunnen zorgen. Zij ontvangen maaltijden, zaaigoed of een kip, geit of koe. Zo zorgt Dorcas voor voedsel voor nu en voor later.Delen: 


Samenkomsten

Wij komen iedere zondag samen in de Ontmoetingskerk.
U kunt de diensten ook rechtstreeks volgen.
Ga naar 'Diensten' en klik op 'Kijken'.

Adres kerk

Ontmoetingskerk
Kanaalstraat 21
8181 HT Heerde

 

  

0

Je winkelwagen