Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)

In dit overleg zijn de diaconieën van verschillende kerken in de gemeente Heerde vertegenwoordigd. De nadruk ligt nu nog op informatie-uitwisseling, gezamenlijke standpuntbepaling in verschillende zaken en diaconale acties.

Jaarlijkse acties die door het IDO worden georganiseerd zijn de Pinkster- en Kerstactie. Hierbij wordt namens de kerken een groet gebracht aan bewoners van de verzorgingstehuizen middels een attentie bestaande uit bloemstuk of fruitbakje.

Een van de diaconale projecten die tot stand is gekomen binnen het IDO is Schuldhulpmaatje. Hier is in een brede interkerkelijke samenwerking vorm aan gegeven. Zie hiervoor Stichting Grip op de Knip.Delen: 


Samenkomsten

Wij komen iedere zondag samen in de Ontmoetingskerk.
U kunt de diensten ook rechtstreeks volgen.
Ga naar 'Diensten' en klik op 'Kijken'.

Adres kerk

Ontmoetingskerk
Kanaalstraat 21
8181 HT Heerde

 

 

  

0

Je winkelwagen