Vacature Predikant en Kerkelijk werker

Sollicitatietermijn is gesloten.

Wij zoeken een predikant en kerkelijk werker die samen verantwoordelijkheid voelen, de gemeente dienen, verbinden en inspireren.

Wij leggen onze focus op de toekomst van onze kerk. Wij kiezen daarom voor een predikant die zich richt op nieuwe vormen van vieren en kerk zijn. Een predikant die de toekomstige generatie, de jeugd en hun ouders, aanspreekt en bij de kerk weet te betrekken. Daarnaast kiezen we ervoor een kerkelijk werker aan te stellen met een primaire focus op ouderenpastoraat.

Wij zijn op zoek naar een predikant die naast de pastorale taken:

 • Durft te experimenteren met nieuwe vormen van kerk-zijn.
 • De jeugd en de middengroep aanspreekt.
 • Vaardig is met (nieuwe vormen van) sociale media.
 • De Bijbelse boodschap in hedendaagse taal brengt en deze verbindt met het dagelijks leven.
 • Vorming en toerusting verzorgt voor de verschillende doelgroepen en deze ondersteunt, adviseert en stimuleert.
 • Meedenkt over het te voeren beleid binnen onze gemeente.
 • Graag samenwerkt met zowel de kerkelijk werker als overige gemeenten.
 • Meedenkt over de plaats van onze gemeente in de samenleving, met name ook in missionair en diaconaal opzicht, hier en wereldwijd.

Kernkwaliteiten en competenties

Onze predikant hoeft niet alles te kunnen. Wel vinden we de volgende kernkwaliteiten belangrijk.

Een luisterend oor voor wie dat wil. De gemeente energiek kunnen motiveren.  Samenwerken met verschillende groepen en mensen die wij als veelkleurige gemeente zijn. Creatief kunnen denken om zo tot mooie en nog niet eerder bedachte oplossingen te komen.  Kortom, mensgericht leiderschap. Wij zoeken een predikant die zich deskundig, vaardig en geïnspireerd voelt bij de Eredienst als kernactiviteit en die ruimte heeft voor de verschillende vormen en invulling daarvan en met ons wil zoeken naar verdere vernieuwing met behoud van vertrouwde, bekende elementen.

In het fotoalbum staat een impressie van ons kerkgebouw ‘Ontmoetingskerk in beeld

Wij zoeken een kerkelijk werker die:

 • plezier heeft in het pastoraat aan ouderen; de hoofdtaak van deze functie. Dit gaat verder dan affiniteit;
 • de Bijbelse boodschap in gesprekken en viering in hedendaagse taal brengt en deze verbindt met het dagelijks leven;
 • zichzelf laat zien en toegankelijk is;
 • actief bijdraagt aan het kringenwerk, omdat de kerk niet alleen op zondag ‘gebeurt’;
 • liturgie belangrijk vindt en kan zorgen voor afwisseling en nieuwe vormen in de kerkdienst;
 • goed kan en wil samenwerken met predikant en de werkgroep Pastoraat;
 • belijdend en meelevend lid is van een protestantse gemeente;
 • binnen redelijke afstand van Heerde woont, of bereid is op redelijke afstand te gaan wonen;
 • een Hbo-opleiding theologie heeft gevolgd, met uitstroomprofiel pastoraal werk;
 • ingeschreven is in het register kerkelijk werkers met aanvullende homiletische en liturgische vorming of bereid zijn die te volgen.

Belangrijkste taken

 • Pastoraat aan ouderen;
 • Pastorale begeleiding in crisissituaties ;
 • Stervensbegeleiding, leiden van rouwdiensten en de nazorg;
 • Participeren in en adviseren van de werkgroep Pastoraat;
 • Begeleiden van gesprekskringen met een pastoraal karakter;
 • Een aantal keren per jaar voorgaan in de kerkdienst

In het fotoalbum staat een impressie van ons kerkgebouw ‘Ontmoetingskerk in beeldDelen: 


Volg ons op Facebook

Samenkomsten

Tijdens de Corona-periode kunt u iedere zondag om 09:30 uur rechtstreeks de dienst vanuit de Ontmoetingskerk volgen.

Adres kerk

Kanaalstraat 21
8181 HT Heerde

 

 

  

0

Je winkelwagen