Alle huishoudens in Nederland ontvangen in de maanden november en december 190,- euro als tegemoetkoming voor de hoge energierekening!
Dit is één van de maatregelen die de overheid heeft getroffen vanwege de stijgende energiekosten. Arm of rijk, hoge energielasten of juist niet, iedereen krijgt hetzelfde bedrag.
Misschien heeft u dit bedrag helemaal niet nodig of vindt u dat u er eigenlijk geen recht op heeft en voelt het niet goed dit te ontvangen.
Als Diaconie bieden wij u de gelegenheid het bedrag te schenken aan ons “Solidariteitsfonds energielasten”.
U kunt het bedrag gedeeltelijk of in zijn geheel aan ons overmaken. Wij zorgen er dan voor dat het terecht komt bij de huishoudens die het juist heel hard nodig hebben.

Anderzijds nodigen we u uit, die het hard nodig heeft, zich te melden voor dit solidariteitsinitiatief. Weet dat er mensen zijn die solidair zijn en met u willen delen. U heeft misschien een te hoge eindafrekening van de energie, of een veel te hoge maandbijdrage of het lukt gewoon niet meer om met alle stijgende kosten rond te komen.

Kent u iemand anders die zichzelf niet zal melden, laat het ons weten. Dat hoeft niet persé iemand van onze eigen gemeente te zijn. We horen het graag!

Wanneer u wilt geven:
Uw bijdrage kan worden gestort op rekening NL54 RABO 0326539301 van de Diaconie Ontmoetingskerk Heerde, met vermelding “solidariteitsfonds energielasten”
Wanneer u wilt ontvangen:
Aanmelding kan telefonisch bij voorzitter van de Diaconie 06-55846632. Behandeling van uw aanmelding ligt bij de voorzitter van de Diaconie. Uiteraard wordt er strikt vertrouwelijk met uw melding omgegaan.

Indien het geld niet besteed wordt aan verzoeken voor de financiële bijdragen, zal de diaconie het geld overmaken aan de Voedselbank.

Wij vertrouwen op uw solidariteit en zien uit naar de reacties.

“Diaconaat – activiteiten en levensstijl”.
Diaconaat is doen. Het is echter meer: diaconaat is vooral een manier van leven! Navolging van Christus is niet te beperken tot het verrichten van activiteiten. Een diaconale levensstijl komt tot uiting in een houding van bewogenheid, van echte interesse in de naaste, een houding van solidariteit waarin we niet boven, maar naast de ander gaan staan om hem of haar tot recht te laten komen. Als we aangeraakt zijn door de liefde van God tot ons, kunnen we niet anders dan die liefde doorgeven aan de mensen om ons heen. “Liefde brengt ons in beweging.”

Namens College van Diakenen, Bart Heres, VoorzitterDelen: 

Komende diensten


04
jun

Morgendienst Maaltijd van de Heer

Aanvang:09:30
Voorganger:
Ds. L.E. Bassa

Kijken

 

Samenkomsten

Wij komen iedere zondag samen in de Ontmoetingskerk.
U kunt de diensten ook rechtstreeks volgen.
Ga naar 'Diensten' en klik op 'Kijken'.

Adres kerk

Ontmoetingskerk
Kanaalstraat 21
8181 HT Heerde

 

 

  

0

Je winkelwagen