Predikant

Momenteel zijn wij – zoals dat heet – vacant. In de loop van 2021 zal de ontstane vacature hopelijk worden ingevuld. Tot die tijd maken we gebruik van een ambulant predikant. Via deze weg kunt u kennismaken met onze ambulant predikant Leonard van Wijk.

Ambulant predikant, wat was dat ook alweer?
Dit is een nieuwe functie binnen de PKN, waarbij een predikant tijdelijk afgeperkte diensten verricht in een plaatselijke gemeente (minimaal een half jaar, maximaal 2 jaar). Ter overbrugging van een vacante plek of bij een ziekte- of zwangerschapsverlof. Inmiddels zijn er rond de 50 geplaatst. Het moderamen heeft mij gevraagd me vooral in te zetten voor pastoraat, ziekenbezoek en uitvaarten; en nu en dan een kerkdienst.
Wie ben ik?
Ik ben 60 jaar, opgegroeid in Driebergen in de gereformeerde kerk. Al 37 jaar getrouwd met Ryanne, we hebben 2 volwassen dochters. Ik heb theologie gestudeerd in Kampen. We houden van wandelen en badminton. Ik zwem een paar keer per week . En ik moestuinier graag: zowel in de achtertuin als bij een moestuin voor de Voedselbank, die we met een groep van 10 vrijwilligers al jaren draaien.

Wat zit er in mijn rugzak aan ervaringen?
We hebben zo’n 5 jaar gewoond in Haarlem, waar ik me bezighield met de Wereldwinkel, en actief was in huiscatechese en een 20+ groep van de kerk. Daarna heb ik als predikant 2 kerken gediend: Harmelen (bij Utrecht) en Lochem. Vanwege een burn-out plus depressie, heb ik als zelfgekozen therapie een tussenstap gezet van 3 jaar als hovenier/tuinman – om de kop op orde te krijgen moest mijn lijf het even overnemen. In 2005 ben ik geestelijk verzorger in de psychiatrie geworden, bij GGNet in Warnsveld. Maar ik kwam op locaties door heel de Achterhoek en ook in Apeldoorn. In Warnsveld moest ik 1 keer per maand voorgaan in een dienst voor de patiënten. Mijn hoofdtaak bestond uit individuele én groepsgesprekken met cliënten, en soms met personeel in of na crisissituaties. Al die jaren heb ik me ook ontwikkeld als gespreksleider ‘moreel beraad’ – dat zijn gesprekken over morele dilemma’s in de zorg. Hierin ben ik 8 jaar geleden naast mijn baan ook een klein ZZP-bedrijfje Delibera begonnen – en dat heeft me al op vele plekken in het land gebracht: in alle takken van de zorg, bij een gemeente, de politie, en zelfs Artis! Ik leid zelf gesprekken, en ik train gespreksleiders.

De laatste 3 jaar in de psychiatrie ben ik teamcoach voor zelfsturende teams geweest. Tot slot: sinds 2019 ben ik trainer Zorgprofessionals met Ervaringsdeskundigheid, en sinds 2021 onderzoeker bij het Lectoraat GGZ & Samenleving van Hogeschool Windesheim in Zwolle. En tussen dit alles door ben ik ook voorganger in kerkdiensten gebleven, momenteel ook in Lochem met regelmaat in de online-diensten. Kortom… een man met het ene been in de kerk, en het andere been volop in de wereld. En die twee probeer ik altijd met elkaar in verbinding te houden. Dat botst en schuurt ook weleens – maar dat zult u in uw eigen leven ook vast herkennen………. Verder heb ik 2 motto’s: “Vroom en vrolijk verder”, en “Niet mopperen maar opperen”.
Hoe bereikbaar?
Als u een afspraak wilt, kunt u me bellen op 06-37230694; of een mail sturen naar: predikant@okheerde.nlDelen: 


Volg ons op Facebook

Samenkomsten

Wij komen iedere zondag om 09:30 uur samen in de Ontmoetingskerk.
U kunt de diensten ook rechtstreeks volgen.
Ga naar 'Diensten' en klik op 'Kijken'.

Adres kerk

Kanaalstraat 21
8181 HT Heerde

 

 

  

0

Je winkelwagen